Home » הכל » כלים עבור ניתוח מידע עסקי

כלים עבור ניתוח מידע עסקי

כלים עבור ניתוח מידע עסקי

יש כמה כלים שבהם ניתן להשתמש על מנת לנצל את היתרונות של ניתוח מידע עסקי.

הכלים נבחרים על ידי מנהלי העסק ובהתאם ליעדים שאותם רוצים להשיג.

אפשר גם לשלב בין כלים מסוימים על מנת לקצר את תהליך העבודה על ניתוח המידע.

בנוסף, יש להביא בחשבון את ההשפעה של דרכי איסוף הנתונים על הכלים שבהם משתמשים בשביל לנתח את המידע.

המגוון של הכלים לאיסוף הנתונים גדול לא פחות מאשר האמצעים לניתוח בפועל של המידע העסקי.

היכרות עם הטכניקות הקיימות של איסוף מידע בהחלט יכולה לעזור ולקצר זמן ומשאבים.

 

 

מהו ניתוח אנליטי?

אחד הכלים העיקריים של ניתוח מידע עסקי בשנים האחרונות הוא ניתוח אנליטי מקוון.

זו טכנולוגיה שמשמשת להתמודדות עם מידע רב שמגיע מעסקים קטנים, בינוניים וגדולים ומתאגידים בינלאומיים.

המטרה של ניתוח אנליטי מקוון היא לארגן את מסדי הנתונים ולתמוך בבינה עסקית.

בעזרת ניתוח אנליטי שמתבצע תוך ניתוח מידע עסקי אפשר ליצור דוחות.

את הדוחות יוצרים מנתונים רב ממדיים ולאחר מכן מסדרים, ממיינים ומסננים אותם כדי לבצע חישובים מתמטיים מורכבים.

יתרון נוסף של ניתוח אנליטי בהקשר של ניתוח מידע עסקי הוא היישום.

אפשר ליישם את הנתונים שמגיעים מתוך הניתוח באופן של הצגת מידע או לשתף נתונים בין מנהלי החלטות.

אפשרות אחרת היא לנתח מגמות ולהגביר את התיאום בין פעילויות ותוצאות של מחלקות הארגון.

 

 

הכל על תיאור קבוצות

עוד שיטה פופולארית של ניתוח מידע עסקי נקראת תיאור קבוצות.

זו שיטה שמטרתה למצוא תכונות משותפות או שונות לקבוצות של נתונים ופריטי מידע.

הנחת המוצא של השיטה היא שתמיד עדיף לקבל החלטות על בסיס נתונים.

עם זאת, השיטה פותרת את הבעיה של התמודדות עם היצע גדול מדי של נתונים שונים.

בעזרת תיאור קבוצות ניתן לבצע ניתוח מידע עסקי בשביל לקבל החלטות מושכלות.

אפיון בין הקבוצות עוזר למצוא מאפיינים משותפים של לקוחות, בעוד הבדלה מיועדת לבדיקת ההבדלים בין לקוחות קיימים או חדשים.

בסופו של דבר, את היישומים של תיאור קבוצות בוחרים לפי המטרות של ניתוח מידע עסקי.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*